Centraal in het werk van NOA staat de ontwikkeling van HR instrumenten die beter toepasbaar zijn bij mensen met verschillende culturele achtergronden.

NOA is voortgekomen uit een initiatief van de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Opdracht was om NOA een duidelijk profiel te geven en een concurrentiepositie te laten innemen tussen commercieel werkende organisaties.

Het symposium 'Diversiteit in ontwikkeling' heeft NOA op de kaart gezet en maakt dat zij als zelfstandige organisatie verder kan.

Werkzaamheden:
• ontwerp logo/huisstijl
• corporate communicatie
• productcommunicatie
• advies en ontwikkeling


Henk bedenkt en realiseert heldere, effectieve visuele communicatie.
Aangesloten bij de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers BNO.