Bouwbedrijf Pennings heeft prima ervaringen met werken in bouwteamverband.

Een advertentiereeks in vakbladen in combinatie met een persoonlijke mailing had tot doel om beslissers in de bouw te bewegen om voor een bouwteam te kiezen in plaats van een aanbesteding.
De vormgeving sluit aan op de bij de doelgroep bekende bedrijfspresentatie van Pennings.

Pennings maakt deel uit van de Koninklijke BAM-groep.

Werkzaamheden:
• conceptontwikkeling
• corporate communicatie
• productcommunicatie
• advies en ontwikkeling


Henk bedenkt en realiseert heldere, effectieve visuele communicatie.
Aangesloten bij de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers BNO.