Een uniek proces

Mijn werk is telkens de uitkomst van een uniek proces. De resultaten geven een beeld hoe concepten zijn ontstaan en oplossingen zijn vormgegeven. Daarnaast kan worden getoetst of het gewenste effect is bereikt en de doelstellingen zijn gehaald.

De voorbeelden in mijn portfolio zijn representatief voor de kwaliteitsnorm die u als resultaat mag verwachten. Uiteraard zal uw communicatievraag weer tot een specifieke oplossing leiden.

Hiernaast heb ik een aantal opdrachtgevers als referentie opgevoerd. Elk met hun eigen doelgroep en doelstellingen.


Henk bedenkt en realiseert heldere, effectieve visuele communicatie.
Aangesloten bij de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers BNO.